Allt du behöver veta om lockhäftare

Att välja rätt lockhäftare kan vara svårt. Det finns många olika modeller att välja emellan när det gäller att försluta locket på din kartong. Denna guiden hjälper dig att finna den typ av lockhäftare som passar ditt behov bäst.

Kartongförslutnings guide

Hur en lockhäftare fungerar

Lockhäftaren är den vanligaste typen av kartongförslutare. Den är speciellt utvecklad för att häfta och säkra locket på wellkartonger. Den fungerar som följande: Lockhäftaren driver klammern igenom kartonglagren och böjer dess ben och skapar en säker och robust förslutning. Att använda en lockhäftare ger dig den mest pålitliga, miljövänliga och säkraste metoden att försluta din förpackning på. Våra lockhäftare har olika benlängder för att passa just tjockleken på din förpackning.

Typ Låg volym Medel volym Hög volym
Manuell lockhäftare x
Batteridriven lockhäftare x x x
Pneumatisk lockhäftare x x

För kartongförslutning av medelhög till hög volym rekommenderar vi:

Batteridriven lockhäftare

Batterilockhäftaren är den modernaste typen av kartongförslutare. Den ger dig mobiliteten en manuell lockhäftare erbjuder, men med en hastighet som ett pneumatisk verktyg . Att använda en batterilockhäftare ger dig många fördelar: Det finns inga startkostnader förutom själva verktyget, vilket gör att du spar in kostnader för infrastruktur samt kostnaden för att underhålla utrustningen. Det finns inga sladdar vilket minimerar eventuella arbetsolyckor.

Vår batteridrivna lockhäftare är utvecklad för den moderna arbetsplatsen. Den ger dig flexibilitet och prestanda som är svårslagen. Verktyget är utvecklat med användaren i fokus, det är lätt, tyst och ergonomiskt och en fröjd att arbeta med. Här kan du läsa mer om vår batteridrivna lockhäftare.

Beroende på tjockleken av din kartong, så erbjuder vi batteridrivna lockhäftare med olika benlängder:

Våra batteridrivna modeller:

FL = Frontlaser version – CL = Korslaser version

Batteridriven lockhäftare

c.561B

c.561BFL

c.561BCL

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK561

Batteridriven lockhäftare

c.561B22

c.561B22FL

c.561B22CL

Benlängd: 22mm

Klammer: JK561

Batteridriven lockhäftare

a.560B

a.560BFL

a.560BCL

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK560

Batteridriven lockhäftare

a.560B22

a.560BFL

a.560B22CL

Benlängd: 22mm

Klammer: JK560

Pneumatisk lockhäftare

För höga volymer med satta arbetsstationer är vår pneumatiska lockhäftare en pålitlig föslutningsmetod. Den ökar produktiviteten, minskar användartrötthet och ger en förbättrad förslutning gentemot ett manuellt verktyg. Det har högre initiala installationskostnader, men investeringen återvinns snabbt i snabbhet och pålitliga resultat. För slutkunden är en pneumatisk häftad kartong ett tecken på en professionell operation. Tillskillnad ifrån ett batteridrivet och manuellt verktyg så kan du med ett pneumatiskt verktyg bygga in det in en produktionslinje för att automatisera din kartongförslutning.

Beroende på tjockleken av din kartong, så erbjuder vi pneumatiska lockhäftare med olika benlängder:

Våra pneumatiska modeller:

Pneumatisk lockhäftare

c561PN

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK561

c561PN22

Benlängd: 22mm

Klammer: JK561

Pneumatisk lockhäftare

a560PN

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK560

Pneumatisk lockhäftare

a560PN22

Benlängd: 22mm

Klammer: JK560

Så här kan du integrera våra pneumatiska lockhäftare i din produktionslinje.

Lockhäftare i videon:

Pneumatisk lockhäftare i metall

561-15PN

Benlängd: 15mm

Klammer: JK561

Pneumatisk lockhäftare i metall

561-18PN

Benlängd: 18mm

Klammer: JK561

Rollhäftare

Denna typen av kartongförslutare fungerar precis som en vanlig pneumatisk modell, men är ett utmärkt alternativ när du behöver en enhet med stor magasinkapacitet. Våra rollhäftare har en magasinkapacitet på 1000 klammer, vilket innebär att du kan försluta en väldigt stort antal kartonger innan det är tid för omladdning. Verktyget har ett annat utseende än de andra pneumatiska lockhäftarna då det är designat för klammer på rulle.

Våra rollhäftare:

Rollhäftare för kartong

Rollhäftare R555PN

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK555

Rollhäftare för kartong

Rollhäftare R557PN

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK557

För låga volymer av kartongförslutning rekommenderar vi:

Manuell lockhäftare

Att använda en manuell lockhäftare är ett billigt och enkelt sätt att ta del av fördelarna som klamring av förpackningar ger. Du kan vara mobil i ditt sätt att arbeta samtidigt som du inte behöver investera i infrastruktur för att få verktyget att fungera. Detta är därför ett utmärkt verktyg att använda ”on the go” och när arbetsmiljön inte är torr. Då verktyget är av manuell karaktär innebär det att den kräver mer av användaren då operatörens kraft försluter kartongen. För stora volymer av kartongförslutning kan det bli påfrestande för användaren att använda ett manuellt verktyg, därför rekommenderar vi ett manuellt verktyg för låga volymer av kartongförslutning.

Våra manuella modeller:

Manuell lockhäftare för kartong

c.561M

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK561

Manuell lockhäftare för kartong

c.561M22

Benlängd: 22mm

Klammer: JK561

Manuell lockhäftare för kartong

a.560M

Benlängd: 15-18mm

Klammer: JK560

Manuell lockhäftare för kartong

a.560M22

Benlängd: 22mm

Klammer: JK560

Förpackningsklammer

En Förpackningsklammer är speciellt utvecklad för att optimera kartongens design. Den förstärker den ursprungliga kartongdesignen så att den kan skydda innehållet mot de hinder det står inför på sin resa från producent till slutkund eller till lagerhyllan. Oavsett om kartongen utsätts för kyla, värme eller fukt kommer klammern att hålla kartongen säkert försluten hela vägen.

En premium Förpackningsklammer erbjuder egenskaper som billigare alternativ inte erbjuder. Den stärker och skapar en säker kartong oavsett om den är tillverkad av återvunnit, billigt eller mix material. Så du kan vara säker på att den klarar sin uppgift i transit.

En kartongklammer är designad med bred rygg för att täcka en större yta av kartongen och skapar därför en stark och säker förslutning.

Våra förpackningsklammer:

Förpacknings klammer

Klammer JK561

Benlängd: 15-22mm

Förpacknings klammer

Klammer JK560

Benlängd: 15-22mm

Förpacknings klammer

Klammer JK555

Benlängd: 15-18mm

Förpacknings klammer

Klammer JK557

Benlängd: 15-18mm

Bli alltid den förste att få veta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Prenumerera