Batteridriven lockhäftare a560B c561B

Batteridriven lockhäftare a560B c561B

Nästa generations batteridrivna lockhäftare

c.561B & a.560B

Ergonomisk lockhäftare

Vår batteridrivna kartongförslutare är skapad för användaren.

Lätt verktyg

Verktyget är lätt och enkelt att använda. Vikten är endast 2,7 kg vilket innebär att du kan använda den under långa arbetsdagar och ta den med dig vart du än utan att drabbas av armtrötthet.

Ergonomisk handtag

Batterilockhäftaren har ett ergonomiskt handtag utformat i mjukt gummi. Handtaget ger ett säkrare och stabilare grepp samtidigt som det ger användaren hög komfort under långt användande. Handtaget är utmärkt för användning i kalla miljöer då det inte blir kallt för användaren.

Mobilitet

Verktyget ger dig en stor rörelsefrihet samtidigt som det tillåter användaren att ha en optimal hållning vid användandet. Utformningen av verktyget gör det enkelt att manöverera i svåra positioner samtidigt som det ger utmärkta kartongförslutningar varje gång.

Dämpar vibrationer

Lockhäftaren är tillverkad så att den dämpar vibrationerna vid avfyrning, detta gör att du kan använda den dagligen utan att oroa dig för armskador ifrån rekyler vid avfyrning.

Lockhäftare schweizisk ingenjörskonst

Tillverkad i Schweiz

Effektivitet

Vår kartongförslutare ger dig hastigheten du behöver.

klammer verktyg kartong förslutning

Den snabbaste batterilockhäftaren

Vi är stolta över att vår batteridrivna lockhäftare är det snabbaste i världen. Det kan skjuta upp till 5 klammer per sekund. Den ger dig hastigheten du behöver för att optimera din kartongförslutningsprocess.

6000 klammer per batteriladdning

Upp till 8000 klammer per laddning

Vi har optimerat vår batterilockhäftare så du kan få ut det mesta vid varje laddning. Du kan skjuta upp till 8000 klammer vid varje fulladdning av batteriet. Detta gör att du har kapaciteten att vara mer effektiv och ha längre upptid med ditt verktyg.

Lockhäftare med borstlös motor

Borstlös motor

Vår borstlösa motorteknik ger dig betydligt högre effektivitet och prestanda jämfört med en borstad motor. En borstlös motor ökar tillförlitligheten och kräver färre underhållsarbeten på grund av lägre känslighet för mekanisk rivning. Det ger enheten en längre livslängd än sina borstade motsvarigheter.

Låg ljudnivå sladdlös kartong häftning

Låg ljudnivå

När vi designade det här verktyget hade vi din arbetsmiljö i åtanke. För att kunna producera det lägsta ljudutsläppet använder lockhäftaren en borstlös motor som minskar det operativa och mekaniska bruset ifrån enheten. Lockhäftaren producerar hälften av ljudutsläppet jämfört med pneumatiska kartongförslutare.

Enkel att använda

Vår batterilockhäftare är enkel och rolig att använda.

Digitalt interface

Enkelt och intuitivt att använda med visuell indikation.

Lockhäftare med digitalt interface

Laddningsstatus indikation

Laddningsstatusindikatorn visar verktygets batteristatus. Lägena är maximal laddning, hög batteriladdning, god batteriladdning och tomt batteri (måste laddas).

Driftlägesindikation

Det är enkelt att se vilket i läge batterilockhätaren är i. Den visar blå färg på det aktiva läget och vitt på lägen som är inaktiva.

Knapp för driftläge

Du kan enkelt byta driftläge på din lockhäftare med ett klick på driftlägesknappen. Om du håller ner samma knapp aktiveras/avaktiveras laserpositionering.

Driftlägen

Lägen som passar just din förpackning.

Manuell kartongförslutning batteri lockhäftare

MAN (Manuell klamring)

Enskild klammerisättning med manuell avfyrning.
Rekommenderas för varierande kartonger.

Semi automatiskt kartongförslutning batteri lockhäftare

SEMI ( Semi-automatisk klamring)

Flera klammer kan avfyras med kontinuerligt ihållen avtryckare som aktiveras via kartongdetektionssensorer.
Rekommenderas för stora kvantiteter av identiskt paketerade gods.

Automatiskt kartongförslutning batteri lockhäftare

AUTO (Automatiskt klamring)

Flera klammer kan infogas över ett fördefinierat intervall genom att kontinuerligt hålla avtryckaren.
Rekommenderas för stora mängder identiskt förpackade varor eller långa förpackningar.

Positioneringslaser ( Tillval )

För bästa kartongförslutningsresultat varje gång.

Frontlaser sladdlös batteri lockhäftare

Frontlaser

För positionsvägledning med en främre laser.

Korslaser sladdlös batteri lockhäftare

Korslaser

För positioneringsvägledning med en främre laser och två sidlaser.

Fördelar med kartongförslutning med vår positionslaser

Minimering av handhavande fel

Positioneringsvägledningen minimerar risken för handhavandefel vid förslutning.

Hög kvalitetsstandard

Med både främre laser och korslaser kan du uppnå högkvalitativ klamring och säkerställa varumärkeskvaliteten på varje enskilt paket.

Perfekt för träning av nya användare och säsongsarbetare

Positioneringsvägledningen gör det intuitivt, roligt och enkelt att lära sig hur man använder verktyget. Nya användare lär sig snabbt hur man använder verktyget effektivt och på korrekt vis.

Effektivare och snabbare positionering

Positioneringsvägledningen ger dig ett effektivare arbetsflöde och snabbare positionering varje gång. Det är betydligt enklare att få professionelt resultat även i svåra positioner.

Mindre arbetsintensivt

Det är mindre arbetsintensivt att använda positioneringsvägledningen. Den tar bort ytterligare beräkning av mätning och positionering för varje häftklammer och förpackning, vilket gör klammringen mer intuitiv, mer exakt, enklare och roligare att utföra varje gång.

Säkrare arbetsmiljö

Positioneringsvägledningen gör det enkelt och tydligt vart du avfyrar dina häftklammer, oavsett om det är ljust eller mörkt eller vart du än är. Vilket minimerar risken för arbetsskador vid häftning.


LED indikator

För full kontroll av din lockhäftare

Blå LED för Lockhäftare

Blå LED

Långsamt pulserande

”Redo att användas”

Grön LED för Lockhäftare

Grön LED

Ständigt på

”Verktyg i häftningsposition”

LED kartong förslutning indikator


Quick snap magasin

Vårt batteridrivna verktyg kommer med ett säkert quick snap magasin, som är enkelt att ta bort vid underhåll. När magasinet är avtaget finns en säkerhetsfunktion som förhindrar att klammer avfyras av misstag.

Ett säkert verktyg som ger dig trygghet

Vi byggde våra enheter med största respekt för användarens säkerhet. Vår lockhäftare fungerar endast när alla tre säkerhetsfunktionerna är aktiva – vilket garanterar högsta driftssäkerhet.

Säkerhetsspärr kartonghäftning

Säkerhetsspärr

Vår lockhäftare har en mekanisk säkerhetsspärr i handtaget. Säkerhetsspärren tvingar operatören att använda verktyget på ett korrekt och säkert vis.

Kartong detektering vid förslutning

Kartongdetektering

Enheten har optiska sensorer inbyggda i bottenplattan för elektronisk boxdetektering. Boxdetektering säkerställer att operatören inte kan avfyra lockhäftaren utan att material finns under den.

Säker avtryckare lockhäftare

Fingersensor i avtryckaren

Kartongförslutning har aldrig varit säkrare med vår optiska sensor inbyggd i avtryckaren. Det upptäcker elektroniskt när ett finger är närvarande och förhindrar att användaren manipulerar avtryckaren vilket ger användaren maximal säkerhet.

Säkerhet underhåll verktyg

Säker vid underhåll

Verktyget säkerställer maximal säkerhet vid underhåll. När magasinet är avlägset är verktyget i låst vilket gör det omöjligt för lockhäftaren att avfyras av misstag.

Ekonomisk

Spara kostnader med batteridriven kartongförslutare

Frigör kostnader i samband med din kartongförslutning.

batteri lockhäftare c561B-a560B

Kostnad för infrastruktur

Det finns flera kostnadsfördelar med att välja en batterilockhäftare gentemot sin pneumatiska motsvarighet. Följande utgifterkan sparas med en batteridriven lockhäftare.
Kostnader för kompressor, ljuddämpare, smörjning, slang och fasta stationer.

Kostnader för underhåll

Du kan spara underhållskostnader med en batteridriven lockhäftare. Exempel på underhållsbesparingar är: kompressor, kopplingar, anslutningar, säkerhetskontroller, luftläckage och luftförbrukning.

Energiutgifter

Många energikostnader sparas med en batteriladdare. Du förbrukar bara energi när du använder laddar verktyget. Det finns inga kostnader för att omvandla elektrisk kraft till pneumatisk kraft – du spar även kostnaden för att hålla din luft kyld och kostnaden för att upprätthålla att luften i en kompressor

Sladdlös kartongförslutning är frihet

Förslut din kartong där du är.

sladdlos klammring batteri lockhäftare

Inget behov av ström eller luft för att användas

En stor fördel med vår lockhäftare är att den inte behöver någon ström eller luft när du använder verktyget.

Mobil klammring batteri häftare

Mobilitet

Ju mer mobil du kan vara, desto mer kan du anpassa dig till förändringar och situationer. Processer kan förenklas och uppgifterna kan utföras vart du än är.

mindre tillbehör klammer verktyg

Mindre utrustning

En batteridriven lockhäftare behöver ingen tillhörande utrustning. Den minskar kostnaden för installation och underhåll av den omgivande utrustningen för att kunna fungera.

säker klammring

Mindre arbetsrelaterade skador

Med vår sladddlösa kartonghäftare minimerar du arbetsskador. Mindre utrustning betyder mindre röra på arbetsplatsen. Vilket minskar potentiella situationer där skador kan uppstå.

Mindre belastning verktyg

Mindre belastning

En sladdlös kartongförslutare ger mindre belastning på operatören, eftersom ett sladdverktyg skapar mer nedåtkraft på verktyget.

Mobil kartongförslutning

Frihet

Verktyget ger dig maximal frihet så du kan röra dig fritt. Du kan ta den med dig verktyget vart du än är och möjligheten att utföra arbetet på plats.

Batteri

Batterilockhäftaren drivs av ett högpreseterande Bosch 4.0Ah Li-Ion batteri. Som avfyrar upp till 6000 klammer per laddning

Batteri för lockhäftare

Hög energidensitet

Li-ion-batteriet har en hög energidensitet, vilket är en av de största fördelarna med tekniken. Vilket betyder att batteriet fungerar längre mellan laddningstillfällena.

Laddas snabbt

Li-ion-batteriet laddas snabbare än andra batterityper och ger en längre körtid. Laddningstiden är ca 60 minuter för 80% och 80 minuter för 100%.

Elektroniskt cellskydd

Det elektroniska cellskyddet (ECP) skyddar batteriet och garanterar en lång livslängd. Det ger batteriet skydd mot överbelastning, total urladdning och överhettning.

Ingen självurladdning

Batteriet har ingen självurladdning och ingen minneseffekt. Vilket betyder att det inte påverkar batterikapaciteten under laddning eller urladdning.

Robust design

Batteriet är designat för att klara av tuffa arbetsmiljöer. Höljet har en robust konstruktion som är stötsäker.

Inget underhåll

Batteriet kräver inget underhåll för att uppnå prestanda. Det har inget minne och behöver inte schemalagd cykel för att förlänga dess livslängd.

Klammer för lockhäftare

Inget system är starkare än sin svagaste länk, våra batteriverktyg är utformade för att fungera med våra högpresterande klammer. Garantin på verktyget gäller endast med Josef Kihlbergs orginalklammer.

15mm 18mm 22mm klammer för kartongförslutning

JK560

15mm 18mm 22mm klammer för förslutning av kartong

JK561

Certifiering

Ett verktyg du kan lita på.

CE Certifiering verktyg

CE Certification

Vårt batteridrivna verktyg följer standarden för hälsa, säkerhet och miljö av produkter som säljs inom den europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Klicka härför att besöka EU´s hemsida för CE certifiering.

Teknisk specifikation

Lockhäftare

batteri lockhäftare c561b batteri lockhäftare a560b

Batteri Lockhäftare

c.561B

a.560B

Driftlägen
Manuell | Semi-automatisk | Automatisk Manuell | Semi-automatisk | Automatisk
Vikt
2.7 kg 2.7 kg
Dimensioner (L x B x H)
404 x 203 x 207 mm 404 x 203 x 207 mm
Cykeltid
150 ms 150 ms
Magasinkapacitet
150 pcs 100 pcs
Klammerjustering
clinch, längd, djup clinch, längd, djup

Batteri

Laddare
EU: Bosch GAL 1230CV (230V) EU: Bosch GAL 1230CV (230V)
Batteri
Bosch Li-Ion 12V, 4.0Ah Bosch Li-Ion 12V, 4.0Ah
Klammer per batteriladdning
> 8000 > 8000

Klammer

c.561B

a.560B

Använd endast orginalklammer!
Typ JK561 Typ JK560
Längd: 15 – 18 mm (5/8”–3/4”) Längd: 15 – 18 mm (5/8”–3/4”)
Bredd: 32 mm (1 1/4”) Bredd: 35 mm (1 3/8”)

c.561B22

a.560B22

Type JK561 Type JK560
Längd: 22 mm (7/8”) Längd: 22 mm (7/8”)
Bredd: 32 mm (1 1/4”) Bredd: 35 mm (1 3/8”)

Egenskaper

c.561B

a.560B

Digitalt interface
X X
Kartongsensor
X X
LED indikering
X X
Batteriindikator
X X
Indikator för magasinstatus
X X
Quick snap magasin
X X
Upphängningsbygel
X X
Mekanisk avfyrningsspärr
X X
Tillval: Laserpositionering
X X

Videos

Kom igång med din batteridrivna lockhäftare

Träning

01


Kom igång

Förslutning

Magasinladdning

Batteriladdning

02


Inställningar

Klammerjustering

Justering av islagsdjup

Justering av klammerbockning

Digitalt interface

03


Användning

Aktivera lockhäftaren

Säkerhetsfunktioner

Driftlägen

Alternativ: Laserpositionering

Underhåll & Rengöring

Drivare

Klor

FEFCO kartonger vår lockhätare försluter

Vår lockhäftare hanterar många FEFCO-standardiserade kartonger. Om du är osäker på om det fungerar med just din förpackning. Hör av dig så hjälper vi dig!

Förslutning FEFCO 0200 kartong lockhäftare

FEFCO 0200

Halvslitslåda, Overlap

0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0210, 0211, 0212, 0215, 0216

Förslutning FEFCO 0300 kartong lockhäftare

FEFCO 0300

Teleskopkartong

0300, 0301, 0320

Förslutning FEFCO 0400 kartong lockhäftare

FEFCO 0400

Vikbar kartong

0403, 0413, 0420, 0421, 0426, 0427, 0428, 0429, 0441, 0442, 0443, 0444, 0470

Förslutning FEFCO 0500 kartong lockhäftare

FEFCO 0500

Glidbar kartong

0510

Förslutning FEFCO 0700 kartong lockhäftare

FEFCO 0700

Färdigförsluten kartong

0701, 0711, 0712

Exempel av användningsområden för vår kartongförslutare.

Men ej begränsad till
förpacknings förslutning industrier

Industrier
kartong verktyg för tillverkning

Produktion
kartong häftning tryckeri

Tryckeri
verktyg lager kartong

Lager
verktyg för magasinering

Magasinering
kartong förslutning  verktyg export frakt

Transport
kartongförslutning för postorder företag

Postorder
kartong förslutning verktyg flyttfirma

Flyttfirma
verktyg budfirma förslutning kartong

Budfirmor
kartong förslutning för retail butiker

Retail
förpackning e-handel förslutning

E-handel
klammer verktyg för distrobutör

Distributörer

Bli alltid den förste att få veta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Prenumerera